Årsmöte 2014

Årsmöte!!
Nu är det dags för årsmöte.
Medlemmarna i Föreningen Örebro boxningsklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdag den 2 april 2014 kl. 17.00 på Örebro boxningsklubbs träningslokal Lertagsgatan 2 i Örebro.

Årsmöte
Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen.
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.