Policys och Riktlinjer

Droger, doping och otillåtna preparat

Örebro Boxningsklubb accepterar inte under några omständigheter droger, doping och andra otillåtna preparat i våra lokaler och/eller i samband med föreningens  träningar eller tävlingar. Vår policy är tydlig angående droger, doping och otillåtna preparat.

Örebro Boxningsklubbs antidoping policy bland våra medlemmar, i våra lokaler och/eller i samband med föreningens tävlingar eller träningar.

·ÖBK skall vara helt fritt från doping.
·ÖBK ska bedriva en naturlig träning, i övervakad och säker lokala, utan illegala substanser & metoder.
·ÖBK anställda eller ideella tränare ska ha adekvat utbildning inom området dopning.
·ÖBK arbetar förebyggande mot anabola androgena steroider & övriga otillåtna preparat enligt Riksidrottsförbundets och WADA’s reglemente.
·ÖBK följer riksidrottsförbundets rekommendationer för dopingtester.
·Alla medlemmar i ÖBK förbinder sig att följa ovanstående föreskrifter och villkor utfärdade av ÖBK genom en påskrift där man godkänner/bekräftar
villkoren.
·ÖBK tar avstånd till kosttillskott och varken säljer eller rekommenderar det. Kosttillskott och liknande preparat är förbjudet i OBKs lokaler.

 

Handlingsplan mot droger, doping och otillåtna preparat

Om en anställd, eller ideell tränare, misstänker att någon använder otillåtna medel på ÖBK informerar de antidopingansvarig. Antidopingansvarig agerar enligt nedanstående punkter.

  1. Antidopingansvarig ansvarar för att ett samtal sker med medlemmen utan att anklaga medlemmen.
  2. Antidopingansvarig informerar polisen och kontaktar eventuellt dopingsjouren för att rådgöra.
  3. Vid stark misstanke beställs dopingtest.
  4. Vid positiv dopningstest görs ett handlingsplan i samråd med polisen och dopningsjouren.
  5. Vägran till dopningstest innebär avstängning för medlemmen.
  6. TB informeras om ev. avstängning.
  7. Antidopingansvarig stämmer av en gång i kvartalet enligt handlingsplan, detsamma om avstängning skett

Mobbing och kränkande behandling

Örebro Boxningsklubbs Mobbning/Kränkande behandlings plan

ÖBKs mål

Alla våra medlemmar, anställda, ideella tränare och gester som vistas på OBKs träningslokaler, TB eller som representerar ÖBK på annat lokal, skall känna sig trygga och välkomna. Mobbning/annan kränkande särbehandling skall ej förekomma i våran verksamhet.

Mobbning är när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. Negativ handling – beteende som har till
syfte att tillfoga en annan person skada eller obehag.

Det förebyggande arbetet skall genomsyras av värdegrunden samt arbetas
med kontinuerligt.

OBK arbetar med:

• Att skapa positiva attityder bland alla medlemmar.
• Att diskutera värdegrundsfrågor.
• Att skapa gemensamma förhållningsregler.
• Att skapa ett vårdat språkbruk.
• Att skapa jämställdhet.
• Att främja deltagande och kamaratskap.
• Att undvika grupperingar i träningsgrupper.

Handlingsplan.

Föräldrarna/Polis kontaktas inte i första hand utan medlemmarna ges möjlighet och ansvar att med handledning klara upp fallet. Ifall mobbningen inte upphör efter insatts kontaktas Polis/vårdnadshavare.

Utredningen samt åtgärder sker i fem faser:

1. Utredning
Ansvarig tränare samtala med berörda parter för att samla information.

2. Analys
Ärendet diskuteras/analyseras i ledningsgruppen för att förstå backgrunden och hitta lösningen.

3. Åtgärder
Ätgärder implementeras i samråd med berörda parter.

4. Information till föräldrar/polis
Om det bedöms vara aktuellt.

5. Uppföljning
Alla ärenden följs upp efter bestämd tid.

Alla ledare och alla medlemmar i ÖBK bör vara lyhörda för tendenser till mobbning.
Då personal, föräldrar eller medlemmar misstänker att mobbning förekommer tar de kontakt med ansvarig ledare.