Medlemsavgifter

Termin

7-19 år: 500kr
20+: 1000kr

Enstaka träningstillfällen

Gäller alla träningstyper
50kr/gång

Man kan betala med kort eller kontant till tränarna innan eller efter träningen. Går även att betala via plusgiro 1275491-7 eller bankgiro 744-7071.
Då ska man uppge namn, efternamn, personnummer och grupp vid betalning.