Årsmöte 2016

Styrelsen för Örebro Boxningsklubb kallar härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte.
Tid: Tisdag den 29 mars kl.17.00 – 19.00
Plats: Örebro Boxningsklubb
Rösträtt tillkommer alla betalande medlemmar i Örebro Boxningsklubb.
Motioner tas emot via skriftligt brev eller e-mail på: info@orebrobk.se
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 21 mars.
Har ni förslag och idéer som ni vill ta upp så lägg det i Örebro Boxningsklubbs förslag och idé låda som finns under Whiteboardstavlan i lokalen.