Årsmöte 2017

Dags att lämna motioner till Årsmötet!!
Vill du vara med och påverka?
Eller har en idé som du tycker att Örebro BK borde förverkliga?
Skriv en motion till årsmötet den 17:e april. Då får alla andra medlemmar får också chansen att titta på ditt
förslag.

• Sammanfatta vad motionen/förslaget handlar om.
• Berätta kort om bakgrunden till förslaget och varför du anser att förslaget behövs.
• För att beslut ska tas så måste förslaget/motionen vara tydlig och vad förslaget innebär.
• Motionen/förslaget ska vara underteckna av en medlem och innehålla ett namnförtydligande.
• Motionen ska vara skriftligt.
• Motionen ska vara inlämnad senast onsdag den 5 april kl. 21.00.

Lämna din motion till någon i styrelsen eller Kamran, Ismail på Örebro Boxningsklubb. Det går även bra att lägga
förslaget i förslagslådan på klubben eller maila till info@orebrobk.se
Motionen ska vara inlämnad senast onsdag den 5 april kl. 21.00.

Måndag den 17 april kl. 17.00 håller vi årsmöte för Örebro BK, i klubblokalen.
Boka in tiden i din kalender redan nu.