Boxningskollo inställt

På grund av för få deltagare kommer boxningskollot tyvärr att ställas in under vecka 27.

Glad sommar!
/ Örebro Boxningsklubb