Kallelse till Årsmöte 2022 Örebro Boxningsklubb

Härmed kallar Örebro Boxningsklubb samtliga röstberättigade medlemmar till årsmöte.

Årsmötet hålls torsdagen den 21 april 2022 kl.18.00-19.30 på Örebro boxningsklubb.

Örebro Boxningsklubb vill nu få in förslag på idéer eller funderingar från medlemmarna till ÖBK:s styrelse senast 18/4-2022. Förslag kan lämnas skriftligt och lämnas in på förslagslådan på klubben eller Maila era förslag till info@orebrobk.se