Kallelse till Årsmöte 2023 Örebro Boxningsklubb!

Härmed kallar Örebro boxningsklubb samtliga röstberättigade medlemmar till årsmöte.

Årsmötet hålls torsdagen den 27 april 2023 kl.18.00-19.30 på Örebro boxningsklubb.

Örebro Boxningsklubb vill nu få in förslag på idéer eller funderingar från medlemmarna till ÖBK:s styrelse senast 18/4–2023.

Förslag kan lämnas skriftligt och lämnas in på förslagslådan på klubben eller Maila era förslag till info@orebrobk.se

Hälsningar//

Örebro Boxningsklubbs Styrelse.