Kallelse till årsmöte 2024

Härmed kallar Örebro boxningsklubb samtliga röstberättigade medlemmar till årsmöte.

Årsmötet hålls måndag den 13 maj 2024 kl.18.00-19.30 på Örebro boxningsklubb.

Örebro Boxningsklubb vill nu få in förslag på idéer eller funderingar från medlemmarna till ÖBK:s styrelse senast 30/4–2024.

Förslag kan lämnas skriftligt och lämnas in på förslagslådan på klubben eller Maila era förslag till info@orebrobk.se

Hälsningar//

Örebro Boxningsklubbs Styrelse.