Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Örebro Boxningsklubb kallar härmed medlemsföreningarna till ordinarie Årsmöte

Tid: onsdag den 10 april kl. 18.00 – 19.30
Plats: Örebro Boxningsklubb

Rösträtt tillkommer alla betalande medlemmar i Örebro Boxningsklubb.

Har ni förslag och idé lägg i Örebro Boxningsklubbs förslag och idé låda finns under Whiteboard tavlan.