Kallelse till årsmöte 2018

Styrelsen för Örebro Boxningsklubb kallar härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte.

Tid: Onsdag den 18 april kl.19.00 – 20.30
Plats: Örebro Boxningsklubb

Rösträtt tillkommer alla betalande medlemmar i Örebro Boxningsklubb. Motioner tas emot via skriftligt brev eller e-mail på: info@orebrobk.se Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 21 mars.

Har ni förslag och idéer som ni vill ta upp så lägg det i Örebro Boxningsklubbs förslag och idé låda som finns under Whiteboardstavlan i lokalen.