Årsmöte 2021

Örebro Boxningsklubb kallar Örebro Boxningsklubbsmedlemmar till årsmöte 2021. Årsmötet hålls den 15 maj 2021 kl.12.00-13.30 och kommer att hållas digitalt.

Härmed kallar Örebro Boxningsklubb samtliga röstberättigade medlemmar till årsmöte söndagen den 15 maj 2021. Årsmötet kommer att avhållas digitalt.
Digitalt årsmöte: Årsmötet kommer att hållas via en digital plattform, detta innebär en något anpassad procedur gällande anmälan till årsmötet och liknande. Vi återkommer med mer information om vad som gäller anmälan inom kort.