Inför hösttermin 2016

inför termin starten så sker följande ändringar i Örebro Boxningsklubb.

  • Vi tar emot enbart 40 personer per grupp, endast betalda medlemmar har rätt till träning.
  • Ändring av medlem och träningsavgifter: * inga familjepriser * 7-19 år / 500kr/termin * 20+/900kr/termin *
    inga studentpriser, rabatter eller TB kort 2ggr/gratis & sen vanliga priser beroende ålder.
  • Öppettider: måndag till torsdag kl. 13.00-21.00
    Fredag, lördag och söndag är klubben stängd.
  • Av hygieniska skäl kommer vi att successivt ta bort låne utrustning, alla medlemmar ska inskaffa sig egen utrustning. Detta gäller från vårtermin 2017. Vi tar fram bra utrustning till ett bra pris till våra medlemmar. ”Tandskydd, lindor, susp, huvudskydd, handskar”

 

Med vänliga hälsningar
Alla tränare i Örebro boxningsklubb