Kallelse till årsmöte 2015

Styrelsen för Örebro Boxningsklubb kallar härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte.

Tid: Tisdag den 24 mars kl.18.00 – 20.00
Plats: Örebro Boxningsklubb

Rösträtt tillkommer alla betalande medlemmar i Örebro Boxningsklubb.

Har ni förslag och idéer som ni vill ta upp så lägg det i Örebro Boxningsklubbs förslag och idé låda som finns under Whiteboardstavlan i lokalen.

20140325_100732