Viktig information!

Viktig information till samtliga medlemmar på Örebro Boxningsklubb

Med anledning av de förlängda restriktionerna som gäller fr.o.m. den 14/12 samt att vi snart går in i en helgperiod vill jag informera er om nedanstående:

Vi börjar närma oss ett terminsslut som inte kunde förföljas fullt ut pga. det rådande läget med Covid-19. Vi avslutar denna termin fredagen den 18.e december och hoppas att kunna drar igång vårterminen 2021 onsdag den 13.e januari (detta är ett preliminärt datum för terminsstart 2021)

Information till föreningslivet med anledning av coronaviruset och lokala allmänna råd

För att bromsa smittspridningen av coronaviruset gäller nu lokala allmänna råd i Örebro län och max åtta personer vid allmänna sammankomster. Föreningslivet påverkas på många olika sätt med anledning av coronaviruset.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott samt kultur- och föreningsliv är en trygghetsfaktor för många barn och ungdomar. Samtidigt behöver vi tillfälligt anpassa även föreningslivet till de lokala råd som införts, för att på sikt kunna återgå till normal verksamhet.

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till att fortsätta med idrott och träning, men på ett smittsäkert sätt. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hitta lösningar för att minimera risken för smittspridning. Observera att de lokala allmänna råden i Örebro län gäller framför Folkhälsomyndighetens allmänna nationella råd.

Lokala allmänna råd i Örebro län

Den 3 november infördes lokala allmänna råd för att bromsa smittspridningen i Örebro län.     Beslutet gäller till och med den 13 december 2020 och kan komma att förlängas.

De lokala allmänna råden innebär bland annat att du som bor eller besöker Örebro län bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Vi kommer ständigt att uppdatera klubbens Facebook, Instagram och hemsidan med ny information för träningar och terminsstart. 

Önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år.