Årsmöte 2020

Årsmöte måndag 4.e maj 2020

Plats Örebro Boxningsklubbsträningslokal

Tid: kl. 17.00-18.30

Valberedningen informerar om valen inför årsmötet 2020. Läs mer om valen och mer information gällande årsmötet från valberedningen.

Hej Örebro Boxningsklubbsmedlemmar!

Ett nytt årsmöte är på gång under våren, Örebro Boxningsklubbs Valberedning vill nu få in förslag från medlemmarna till ÖBK:s styrelse. Maila era förslag till madeleine.finnstrom@hotmail.com

Förslag från medlemmarna till nedanstående val skall skickas till valberedningen senast den 13.e april 2020 med en kort motivering till kandidaten.

Nedan finner ni en genomgång av styrelsen och de val som ska göras under årsmötet 2020.

ÖBK:s styrelse

Ordförande för en period på 4 år-nu Andrew Crowson och som står till förfogande för 4 år till.

Viceordförande för en period på 4 år-nu Stefan Almgren och som står till förfogande för 4 år till.

Kassör för en period på 4 år-nu Jenny Pettersson som står till förfogande för 4 år till.

Sekreterare för en period på 4 år-nu Lillemor Söderberg som står till förfogande för 4 år till.

Ledamot för en period på 4 år, nu Kalervo Laine som står till förfogande för 4 år till.

Ledamot för en period på 4 år, nu Ismail Taki som står till förfogande för 4 år till.

Chefstränare för en period på 4 år, nu Kamran Kabinejad som står till förfogande för 4 år till.

Med vänliga boxningshälsningar

Valberedning 2019–2020 Madeleine Finnström och Seyed Hassan Hosseini.